Bilimsel Makaleleri

Bilimsel Makaleleri

A. ULUSLAR ARASI MAKALELER
A-1.SCI (Science Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler.
1. Küçüközkan T, Savan K, Aydın E, Sönmez S, Duran B, Kaykı O. Choriocarcinoma associated with ectopic pregnancy after tubal sterilization (Case Report). Acta Obstet Gynecol Scand, 1992; 71: 636-638.(SCI’de 6 kez atıf almıştır) 
2. Sönmez S, Kafkaslı A, Balat Ö, Saraç K, Uryan İ, Turhan O, Aydın E. Cervical Pregnancy: Can Age and Parity Be Predisposing Factors?.(Case Report) Acta Obstet Gynecol Scand,1994; 73:734-38. (SCI’de 4 kez atıf almıştır)

3. Balat Ö, Saraç K, Sönmez S. Ultrasound guided aspiration of benign ovarian cysts: an alternative to surgery. European J Radiology 1996; 22: 136-7. (SCI’de 3 kez atıf almıştır) 
4. Sönmez S, Aruh I, Dunn RC, Kaufman RH, Chuong CJ. Sterilization with Fibrin Sealant in a Rabbit Uterine Horn Model. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1997; 177:573-8. (SCI’de 3 kez atıf almıştır)
5. Sönmez S, Birincioğlu M,Özer MK, Kutlu R, Chuong CJ. Effects of Misoprostol on Bone Loss in Ovariectomized Rats. Prostaglandins & Other Lipid Mediators 1999;57: 113-8. (SCI’de 5 kez atıf almıştır). 
6. Sönmez S, Birincioğlu M, Türköz Y, Adam B, Lurie D, Chuong CJ. Effects of Misoprostol on Lipoprotein (a) Levels of Ovariectomized Rats. Fertility and Sterility 1999; 72(3):518-21(SCI’de 3 kez atıf almıştır). 
7. Sönmez S, Birincioğlu M, Lurie D. Clarifications and relationships between estrogen and prostaglandins. Fertility and Sterility 2000; 73(4):873-4.(letter to the editor) 
8. Sonmez E, Sonmez AS, Bayindir Y, et al. Antihepatitis B response to hepatitis B vaccine administered simultaneously with tetanus toxoid in nonresponder individuals VACCINE 21 (3-4): 243-246 DEC 13 2002 .(SCI’de 2 kez atıf almıştır) 
9. Yazıcıoglu HF, Turgut S, Madazlı R, Aygün M, Cebi Z, Sönmez S. An unusual case of heterotopic twin pregnancy managed succesfully with selective feticide. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23:626-8. (SCI’de 1 kez atıf almıştır)
10.Sönmez S, Yaşar L, Savan K, Koç S, Özcan J, Toklar A, Yazıcıoğlu F, Akgün A, Sut N. Comparison of the effects of acarbose and metformin use on ovulation rates in clomiphene citrate resistant polycystic ovary syndrome. Hum Rep 2004; 20(1):175-9. (SCI’de 3 kez atıf almıştır)
11.Kelekçi S, Yazıcıoğlu HF, Oğuz S, İnan İ, Yılmaz B, Sönmez S. Nasal Bone measurement in the first trimester: Is it useful? Gynecol Obstet Invest. 2004;58(2):91-5. (SCI’de 1 kez atıf almıştır)
12.Yasar L, Sönmez AS, Utku N, Özcan J, et al. Effect of misoprostol on bone mineral density in women with postmenopausal osteoporosis. Prostaglandins & Other Lipid Mediators 2006; 79:199-205
13.Donma O, Donma MM, Sonmez S. Metal speciation, phytochemicals and Helicobacter pylori infection. Med Hypotheses. 2006;67(3):545-9. Epub 2006 Apr 24. (SCI’de 2 kez atıf almıştır)
14.Donma MM, Donma O, Sonmez S. Prediction of birth weight by ultrasound in Turkish population. Which formula should be used in Turkey to estimate fetal weight? Ultrasound Med Biol. 2005 Dec;31(12):1577-81.
15.Kelekci S, Yilmaz B, Savan K, Sonmez S. Can increased nuchal translucency in the first trimester of pregnancy predict gestational diabetes mellitus.J Obstet Gynaecol. 2005 Aug;25(6):579-82.
16.Kelekci S, Yilmaz B, Yasar L, Savan K, Sonmez S, Kart C. Ovarian reserve and ovarian stromal blood supply after tubal ligation by the Pomeroy technique: comparison with controls. Gynecol Endocrinol. 2005 May;20(5):279-83.
17.Kelekci S, Yorgancioglu Z, Yilmaz B, Yasar L, Savan K, Sonmez S, Kart C. Effect of tubal ligation on ovarian reserve and the ovarian stromal blood supply.Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2004 Oct;44(5):449-51. (SCI’de 1 kez atıf almıştır)
18.Yasar L, Sönmez S, Savan K. A new finding for determining the incision line in the treatment of the septate uterus: “Süha-Levent’s sign” Gynecological Surgery. ISSN 1613-2076 (Print) 1613-2084 (Online)
19. Sönmez S, Sönmez E, Yasar L, Aydin F, Coskun A, Süt N. Can Screening Chlamydia Trachomatis By Serological Tests Predict Tubal Damage In Infertile Patients? Has been accepted by The New Microbiologica

A-2. SCI (Science Citation Index) harici dergilerde yayınlanan makaleler
1. Yaşar L, Savan K, Yazıcıoğlu F, Sönmez S, Çebi Z, Kelekçi S, et al. Atypical squamous cells: should the significance be determined as “dysplastic” or “reactive”. Pol J Gynaecol Invest 2003; 5(3):1-7. 


B. Hakemli yurt içi dergilerde yayınlanan makaleler 
1. Küçüközkan T, Savan K, Çehreli H, Sönmez S, Atay E, Duran B. Over Tümorlerinin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni. 1990; 22-3: 735. 
2. Küçüközkan T, Savan K, Yücel M, Sönmez S, Bournaon T. 350 Histerektomi Olgusunun Değerlendirilmesi. , Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni. 1991; 23-2:355. 
3. Özcankaya R, Dane Ş, Sönmez S, Akçay F. Klomipramine Bağlı Öprolaktinemik Bir Galaktore Vakası. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 1992; 8(4):643-44. 
4. Küçük M, Sönmez S, Akın I, Savan K, Alpay E, Küçüközkan T. Sezaryen Sonrası Vaginal Doğum. Jinekoloji & Obstetrikte Yeni Gelişmeler, 1992;3-2:49 
5. Küçük M, Sönmez S, Örs R, Okur A, Savan K, Küçüközkan T.Gebelikte Quinolone Kullanımı(Olgu sunusu). Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1992; 2-4:257. 
6. Dane Ş, Sönmez S, Akçay F, Yiğitoğlu R, Akar S.Yenidoğanlarda Fetal Distress ve Bazı Kan Parametereleri Arasındaki İlişkiler. Karadeniz Tıp Dergisi, 1992; 5-4 :216.
7. Dane Ş, Adam B, Sönmez S, Akçay F, Akar S.Yüksek İrtifanın Yenidoğanlarda Ağırlık ve Bazı kan Parameterelerine Etkileri. Karadeniz Tıp Dergisi, 1993; 6-1:42 
8. Sönmez S, Dane Ş,Akçay F, Küçüközkan T, Şehriyaroğlu A: The relationships of atrial natriuretic peptide with plasma renin activity and blood gases in umbilical venous blood to birth mode. DOĞA-Turkish Journal of Medical Sciences, 1994;20:61-4. 
9. Özcan C, Bölük A, Müftüoğlu M, Sönmez S, Yılmaz H, Yoloğlu S. Karpal Tünel Sendromlu Gebelerde Elektrofizyolojik Bulgular. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1994;1(4):293-96. 

10. Sönmez S. Adhesion Prevention: A Deal of Gynecologists.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,1994;1(3):213-18 

11. Özerol Hİ, Aslan T, Sönmez S. B grubu B-hemolitik streptokoklar. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1994;1(1):65-72. 

12. Balat Ö, Sönmez S, Saraç K, Şenol M. The HAIR-AN Syndrome: A Case Report. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,1995;2(2):204-5. 

13. Sönmez S, Erbilen M, Şahin M ve ark. Reduction of peritoneal adhesion formation by Pantothenic acid : A preliminary study.The New Journal of Medicine, 1995;12(1):37-40. 

14. Sönmez E, Sönmez S, Tuncel E, Çelebi S, Arseven G. Hamile Kadınlarda Sitomegalovirus Antikorlarının Dağılımı. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1995; 2(2): 148-51. 

15. Sönmez S, Sözen R, Atmaca R, Burak F, Buhur A, Uryan İ. Misoprostol versus dinoproston for labor induction in postterm patients. Gynecol Obstet Reprod Med, 1996; 2:6-8. 

16. Sönmez S, Mızrak M, Aydın A, Uryan İ, Atmaca R. Pelvic Mesothelioma Mimicking. Endometriosis: A Case Report. The New Journal of Medicine, 1996; 13(2): 108-9. 

17. Sönmez S, Özdemir R, Küçük Ş, Burak F, Akpolat N, Paç F. A. Ebstein Anomalisi ve Gebelik. MN Klinik Bilimler-Kadın Doğum Dergisi. 1996;2(12):222-3. 

18. Sönmez S, Buhur A, Burak F, Taşkın Ö, Özerol İ. Vulvovajinal Kandidiyazis Tedavisinde Sistemik Tek Doz İle Lokal Tek Doz Antifungal Tedavinin Etkinliği. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996; 3(2): 93-6. 

19. Küçüközkan T, Sönmez S, Kadanalı S, Kavaklı AD, Atmaca R. Ritodrin Uygulanan 24-34 Haftalık Gebelerin Preterm Bebeklerinde Perinatal Asfiksi İndikatörü Olarak Kord Kanı pH, Kan Gazları, Kreatin Fosfokinaz ve MB İzoenzimi Analizi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996; 3(2): 101-6. 

20. Paç F. Ayşenur, Sönmez S, Yoloğlu S. Gelişen Fetusta Kardiyak Hemodinamik Değişikliklerin Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996; 4(3): 159-62. 5. 

21. Sönmez S, Sönmez E, Durmaz B, Taşkın Ö, Köroğlu M, Özbilge H. Pelvik İltihabi Hastalığı Bulunan Kadınlarda Chlamydia trachomatis İnfeksiyonunun 2 Farklı Yöntemle Araştırılması ve Tedavide Azitromisin Kullanımı.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1997;4(1):10-3. 

22. Sönmez S, Mızrak M, Aydın A, Uryan İ, Saraçoğlu ÖF. Does Chromotubation During Laparoscopy carry the epithelial cells into the peritoneal fluid? DOĞA-Turkish Journal of Medical Sciences 1997; 27(4): 323-5. 

23. Aydın A, Şahin N, Çıralık H, Mızrak B, Sönmez S. Exaggerated plasental site reaksiyon (iki olgu sunumu). Genel Tıp Dergisi 1997; 7(1):36-8. 

24. Sönmez E, Sönmez S,Özerol Hİ, Çınar S, Şahin K, Arslan G, Acet A, Yılmaz Ş. Comparison of Single-Dose versus Ten-Day ampicillin-Sulbactam Therapy for Group B Streptococcal Infection in Pregnant Rabbit Model. T Klin Med res 1997;15(3): 101-3. 

25. Sönmez S, Dane Ş, Dane L, Alyuntaş İ. Vajinal yolla ve Sezaryen ile Doğan Bebeklerde Kreatin Kinaz (CK) ve CKMB İzoenzimi Aktiviteleri. Karadeniz Tıp Dergisi 1997;10:1-2. 

26. Balat Ö, Atmaca R, Gökdeniz R, Sönmez S. Sezaryende visseral ve Parietal Periton Kapatılmalı mı? (Prospektif, randomize klinik bir çalışmanın ilk sonuçları) Klinik Bilimler & Doktor 1998; 4(2): 306-10. 

27. Sönmez S, Balat Ö, Atmaca R, Buhur A, Taşkın Ö. Klomifen Sitrata Dirençli Polikistik Over Sendromlu İnfertil Olgularda Laparoskopik Ovarian Drilling’in Gebelik Oranlarına Etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1998;12:89-92. 

28. Atmaca R, Sönmez S, Kutlu R, Bazoğlu N, Mızrak B. A case of a Huge Paraovarian Cyst. GORM 1998; 4(1): 

29. Sönmez S, Birincioğlu M, Aydın A, Kılıç E, Şahin N. Effects of misoprostol on the endometrium of ovariectomized rats.Turk J Med Sci 2000;30:115-8. 

30. Kelekçi S, Savan K, Yaşar L, Sönmez S, Şahin L, Şentürk A. Epizyo tamirinin plasenta çıkışından önce veya sonra yapılmasının peripartum kan kaybına etkisi. Perinatoloji Dergisi 2002; 10(4):331-5. 

31. Yaşar L, Savan K, Sönmez S, Çebi Z, Çankaya A ve ark. Postmenapozal hormon replasman tedavisi alan olgularda endometrial patolojilerin tanısında sonohisterografinin rolü. Kadın Doğum Dergisi 2003; 2(1): 55-9. 

32. Savan K, Sönmez S, Yaşar L, Şensoy Y, Çebi Z, Kelekçi S, Yazıcıoğlu F, Zebitay AG.Çok kanallı ürodinami sonrası üriner infeksiyon ve bakteriüri sıklığının araştırılması. Kadın Doğum Dergisi 2003;2(1):68-70. 

33. Koç S, Şensoy Y, Küpelioğlu LC, Çebi ZG, Toklar A, Sönmez AS. İnfertilite tetkikinde histerosalpigografi, salin infüzyon sonıgrafi ve ofis histeroskopi yöntemlerinin karşılaştırılması. Taksim Hast Tıp Dergisi 2004; 34(2):21-7. 

34. Yaşar L, Sönmez S, Şensoy Y, Savan K, Özyurt O, Çebi Z, Yazıcıoğlu F, Aygün M, Kelekçi S. Benign nedenlerle yapılan histeroktomi öncesi probe küretaj, kolposkopi, histeroskopi ve endoservikal küretajın tanısal değeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004; 35(3):105-120. 

35. Yazıcıoğlu HF, Dülger Ö, Çankaya A, Özyurt ON, Aygün M, Cebi Z, Koç S, Yaşar L, Sönmez S. Süleymaniye Doğumevi’ndeki prenetal invazif girişimlerin komplikasyon hızı, verim ve maliyet açısından analizi. Perinatoloji Dergisi 2004; 12(3): 128-134. 

36. Kelekçi S, Yazıcıoğlu HF, Yaşar L, Sönmez S, Savan K. Congenital Cytomegalovirus infection and early neonatal death: A case report. T Klin J Gynecol Obst 2004; 14:227-30.

37. Gestasyonel diabetes mellitus olgularının yönetiminde glibenklamid ve insulinin karşılaştırılması. Yazıcıoğlu HF, Çakır A, Kelekçi S, Özyurt ON, Aygün M, Sönmez S. Medical network-Klinik Bilimler ve Doktor 2004; 10:(1) 91-95.

38. Yaşar L, Sönmez S, Çebi Z, Koç S, Küpelioğlu L, Toklar A, Şensoy Y. Operatif histeroskopiden sonra yapılan ikinci bakış histeroskopi sonuçları. Jinekoloji ve obsterik Dergisi 2005;19(1):39-42. 

39. Yaşar L, Sönmez S, Çebi Z, Koç S, Küpelioğlu L, Toklar A, Şensoy Y. Missed abortus sonrası intrauterin adezyon oluşumunu önlemek amacıyla profilaktik östrojen kullanımının sonuçları. Jinekoloji ve obsterik Dergisi 2004;18(3):154-7. 

40. Sönmez S, Yaşar L et al. Primary carcinoma of fallopian tube: Presentation of two cases. GORM 2004;10:53-5. 


C. KİTAP TERCÜMESİ 
1. Kınıkoğlu M, Sönmez S. Fizik Muayene Rehberi, Medial Yayınları, Ankara, 1985.(Çeviri) 

2. Sönmez S. Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması. Çağdaş Obstetrik & Jinekolojik Teşhis & Tedavi. (Çeviri Editörü, Doç. Dr. Ö.F. Saraçoğlu) Barış Kitabevi, Ankara, 1994; 832-43.(Çeviri) 

3. Sönmez S, Acil Tıp Atlası. (Çeviri) 

D. BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ÖZETİ BASILMIŞ BİLDİRİLER

a. Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 
1. Aruh I, Sönmez S, Hsi BP, Dunn RC, Chuong CJ. Relationship Between Growth Hormone(GH) Secretion, Insulin-Like Growth Factor I (IGF-I) Levels, and Obesity(Poster). Fiftieth Annual Meeting of the American Fertility Society, November 5-10, 1994 San Antonio, Texas-USA. 

2. Aruh I, Sönmez S, Dunn RC, Kaufman RH, Chuong CJ. Non-surgical Female Sterilization Using a Two-Component Fibrin Sealant: A Preliminary Study in Rabbits(Poster).Fourty-Third Annual Clinical Meeting of The American College of Obstericians and Gynecologists, May 8-10, 1995 Moscone Center, San Fransisco, California-USA

3. Sönmez S, Mızrak M, Aydın A, Uryan İ, Atmaca R. Pelvic Mesothelioma Mimicking. Endometriosis: A Case Report. ESHRE International Congress on “Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology, Infertility, Assisted Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy and New Diagnostic Techniques in Gynecology. May 15-19, 1996/ İstanbul-Turkey.

4. Sönmez S, Mızrak M, Aydın A, Uryan İ, Saraçoğlu ÖF. Does Chromotubation During Laparoscopy carry the epithelial cells into the peritoneal fluid? ESHRE International Congress on “Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology, Infertility, Assisted Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy and New Diagnostic Techniques in Gynecology. May 15-19, 1996/ İstanbul-Turkey. 

5. Sönmez S, Chuong CJ. Effects of Pantothenic Acid on Postoperative Adhesion Formation in Regular and Hypoestrogenic Environment (Poster). Fifty-Second Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, November 2-6, 1996, Boston, Massachusetts,USA. 

6. Chuong CJ, Taşkın Ö, Sönmez S, Herrick RC, Taber-Maier KH. The Variations of Red Blood Cell Proton T1 and T2 Relaxation Times in Premenstrual Syndrome. Twenty-Fifth Annual Meeting of the American Society For Psycosocial Obstetrics and Gynecology, February 12-16, 1997, Chicago, Illinois, USA

7. Yazicioğlu HF, Aygün M, Özyurt ON, Demirbaş R, Çebi Z, Sönmez S. Bilateral Uterin artery Doppler during first trimester scan:Is it really useful in prediction of preeclampsia in alow risk population.13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 31 August-4 September 2003 Paris-France. 

8. Yazicioğlu HF, Kelekçi S, Aygün M, Özyurt ON, Oran R, Yaşar L, Sönmez S. Pentalogy of Cantrell; two more cases.13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 31 August-4 September 2003 Paris-France. 

9. Donma MM, Donma O, Sönmez S, Savan K, Aygün M. Relation ship between birth weight and maternal/paternal smoking.1st congress of union of Mediterranean neonatal societies (UMENS) and 12th national congress of neonatology.September 3-6, 2003, İstanbul-Turkey. 

10. Sönmez S, Savan K, Yaşar L, Koç S, Akgün A. Comparison of the effects of acarbose and metformin on ovulation in CC resistant PCOS. (Sözlü sunu). 5. Türk-Alman Jinekoloji ve II. Reproductive Medicine International Congress, 16-20 Mayıs, 2003 Antalya. 

11. Şahin L, Wun A, Dunn R, Savan K, Sönmez S. Blastocyst formation is not a sensitive indicator for chromosome constitution. Fifth international symposium on preimplantation genetics. 5-7 June 2003, Antalya-Turkey. 

12. Sönmez S, Çebi Z, Koç S, Küpelioğlu L, Yazıcıoğlu F. Laparoscopically enucleated leiomyoma located on the old caesarean section scar.(Oral presentation) 13th Annual Congress of the ESGE, 14-17 October 2004, Cagliari, Sardinia-ITALY 

b. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 
1. Küçüközkan T, Savan K, Sönmez S, Kavaklı D, Zor N. Anormal Uterine kanamalı Kadınlarda Endometrial Hiperplazilerin Değerlendirilmesi (Poster). Jinekolojik Onkolojide Diagnostik ve Terapotik Yaklaşımlar Kongresi, Eylül 26-28 , 1991, Antalya. 

2. Çelebi S, Sönmez S, Sönmez E, Arseven G, Tuncel E. A search for inappearent brucellosis in 40 women with imminent abortion (Poster). FEMS Symposium on Brucella and Brucellosis in Men and Animals, September 24-26, 1991, İzmir-Türkiye. 

3. Sönmez S, Arseven G, Savan K, Çelebi S.Servisit ve Vajinite neden olan bakteriler üzerine bazı quinolone grubu antibiotiklerin etkisi (Sözlü Sunu). VII. Türk Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi, Mayıs 31- Haziran 5, 1992, Kuşadası. 

4. Sönmez S, Dane Ş, Akçay F, Zor N. Maternal Hemoglobin ve Hematokrit Seviyelerinin Fetal Asid-Baz Dengesi Üzerine Etkileri. "The Fetus as a Patient" VI th International Postgraduate Course With Scientific Participation, May 3-5, 1993 Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye(sözlü sunu). 

5. Sönmez S, Buhur A, Burak F, Taşkın Ö, Özerol İ. Vulvovajinal Kandidiyazis Tedavisinde Sistemik Tek Doz İle Lokal Tek Doz Antifungal Tedavinin Etkinliği. 1. Uluslarası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1995, Belek -Antalya. 

6. Taşkın Ö, Sönmez S, Kafkaslı A, Atmaca R, Burak F, Yalçınoğlu İ. Hormon Replasman Tedavisinin Görünmeyen Yararı : Mikrovasküler Anjina (poster). 2.Ulusal Menapoz ve Osteoporoz Simpozyumu, 27-30 Eylül 1995, İstanbul. 

7. Kafkaslı A, Taşkın Ö, Sönmez S, Burak F, Gürel M. Laparoskopi yapılan 120 olgunun değerlendirilmesi. II.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi . 26-28 Eylül 1995, Antalya. 

8. Paç F. Ayşenur, Sönmez S, Yoloğlu S. Gelişen Fetusta Kardiyak Hemodinamik Değişikliklerin Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara. 

9. Sönmez E, Sönmez S, Durmaz B, Taşkın Ö, Köroğlu M, Özbilge H. Pelvik İltihabi Hastalığı Bulunan Kadınlarda Chlamydia trachomatis İnfeksiyonunun Araştırılması ve Tedavide Azitromisin Kullanımı. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya. 

10. Sönmez S. Oral Kontraseptiflerin Metabolik ve Endokrin Etkileri. Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon Sempozyumu (Konuşmacı). 10-11 Mayıs 1996, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ. 

11. Sönmez S, Birincioğlu M,Özer MK, Kutlu R. Ovariektomize ratlarda misoprostolün kemik mineral dansitesi üzerine etkisi. III. Ulusal Menopoz-Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi, 24-28 Eylül 1997, Beldibi-Antalya. 

12. Sönmez S. Polikistik Over Sendromu ve Tedavisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Obstetrik ve Jinekoloji Sempozyumu (Konuşmacı) 17-18 Temmuz 1998, Malatya. 

13. Sönmez S. İnfertilitede Laparoskopi ve Ultrasonografi. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi derneği 10. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Konuşmacı). 13 Haziran, 1999, Malatya 

14. Donma M, Donma O, Sönmez S, Savan K, Özyurt O. Yenidoğanın ebeveynlerinin demografik özellikleri. 47. Milli Pediatri Kongresi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 22 Ekim 2003, İstanbul ( Sözlü Sunu). 

15. Donma M, Donma O, Sönmez S, Savan K, Yazıcıoğlu F. Yeni doğan bebekler ve doğumların klinik özellikleri. . 47. Milli Pediatri Kongresi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 22 Ekim 2003, İstanbul (Poster). 

16. Sönmez S, Ulakoğlu E, Savan K, Ulakoğlu S, Göktürk A, Yaylagül Ş. Embryo transfer kateterinin gebelik oranına etkisi. Güncel infertilite ve yardımcı üreme teknikleri sempozyumu, 24-27 Nisan 2003, İzmir. 

17. Sönmez S, Savan K, Yaşar L, Koç S, Akgün A. Comparison of the effects of acarbose and metformin on ovulation in CC resistant PCOS. (Sözlü sunu). 5. Türk-Alman Jinekoloji ve II. Reproductive Medicine International Congress, 16-20 Mayıs, 2003 Antalya. 

18. S.Koç, Y.Şensoy, Z.Çebi, L,Küpelioğlu, S.Sönmez. Postmenopozal Dönemde serum Leptin Konsantrasyonlarının Lipid Parametreleri, Andropometrik Ölçümler ve İnsülin Direnci İle İlişkisi.Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği 2004 Antalya 

19. L.Yaşar, Y.Şensoy, Z.Çebi, S.Koç, S.Sönmez.Beyaz Noktalanma Yeni Bir Vuvoskopik Hpv Bulgusu Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği 2004 Antalya 

20. L.Yaşar, Y.Şensoy, Z.Çebi, S.Koç, S.Sönmez. HRT Almayan postmenopozal Kadınlarda Folik Asit Tedavisinin Homosistein Üzerine Etkisi. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği 2004 Antalya 

21. S.Sönmez, L.Yaşar, Y.Şensoy, Z.Çebi, S.Koç, Tibolonun 17-B-Östradiol Tedavisiyle Yükselmiş Serum Lipoprotein(A) Düzeylerine Etkisi.Türkiye Menopoz veOsteoporoz Derneği 2004 Antalya

22. Y.Şensoy S.Sönmez, L.Yaşar, ,Z.Çebi, S.Koç.Missed Abortus Sonrası İntrauterin Adezyon Oluşumunu Önlemek Amacıyla Proflaktik Ösröjen Kullanımının Sonuçları. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği 2004 Antalya 

23. S.Koç, Y.Şensoy, Z.Çebi, L,Küpelioğlu, S.Sönmez, F.Yazıcıoğlu. Endometrial Lezyonların Tanısında Trans Vaginal Ultrasonografi Ve Histeroskopinin Karşılaştırılması. Türkiye Menopoz veOsteoporoz Derneği 2004 Antalya 

24. Y.Şensoy, S.Koç, A.Toklar, Z.Çebi, S.Sönmez Operatif Histeroskopiden Sonra Yapılan İkinci Bakış Histeroskopi Sonuçları. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği 2004 Antalya 

25. S.Koç, Y.Şensoy, Z.Çebi, L,Küpelioğlu, S.Sönmez. Operatif Histeroskopi Uygulanan Olgularda Komplikasyonların Sıklğı ve Tipleri.Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği 2004 Antalya  

26. S.Koç, Z.Çebi, L,Küpelioğlu, S.Sönmez, L.Yaşar.Effects of Profound Teratospermia On ICSI Results.Türk-Alman kogresi 2005 Antalya

27. S.Sönmez.J.Özcan,Z.Çebi,S.Koç.Comparison Of Microdose Flare Up Protocols And Flare Up Stop Ptotocols In Poor Responder Or Advanced Age Patients in an IVF Program. Türk-Alman kongresi 2005 Antalya 

28. S.Sönmez Ektopik Gebelik Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı 26-29 Ocak 2006 Bursa 

29. S.Sönmez Dermoid kist Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı 26-29 Ocak 2006 Bursa 

30. S.Sönmez Histeroskopik Adezyolizis (Konuşmacı). Histeroskopi Sertifikasyon kursu 25.02.2006 İstanbul 

31. S.Sönmez ART ve Çoğul Gebelik (Konuşmacı). XXIV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi IVF ve Obstetrik Komplikasyonlar 14-16 Haziran 2006 İstanbul 

32. S.Sönmez Açıklanamayan İnfertilite (Konuşmacı). TİVAK XII. Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi 10-12 Kasım 2006 Ankara 

33. S.Sönmez Histeroskopinin İnfertilitedeki yeri (Konuşmacı).VII. Türk Alman Jinekoloji derneği Kongresi 16-20 Mayıs 2007 Antalya 


E.YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ 
1. Türkiye Klinikleri Kadın-Doğum Dergisi 

2. TUBİTAK-DOĞA 

3. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 

4. Neonatoloji dergisi 

F. BİLİM ADAMI YETİŞTİRME ÖZELLİĞİ/TEZ DANIŞMANLIĞI 
1. A. Jane Özcan, İn-vitro fertilizasyon planlanan zayıf yanıtlı hastalarda uygulanan mikrodoz protokolü ile mikrodoz stop protokolün karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, 2005 

2. Hale Akın, Kontrollu ovarian hiperstimülasyon uygulanan infertil olgularda GnRH antagonist ve agonist uzun protokollerin karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, 2005 

3. Erhan Demirel, İntrauterin inseminasyon uygulan hastalarda sperm parametrelerinin gebelik oranlarına etkisi, Uzmanlık Tezi, 2006

4. Özer Gül, Embryo transferi öncesi indometasin ve piroksikam kullanımının gebelik oranlarına etkisinin değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, 2006 

5. Hatice Aktaş, Derin teratozoosperminin ICSI’de gebelik sonuçları üzerine etkisi, Uzmanlık Tezi, 2007

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler