Klinoptilolitin Antiviral Özellikleri

Klinoptilolitin Antiviral Özellikleri

Bu çalışmanın amacı, doğal bir toksik olmayan zeolit ​​olan klinoptilolitin antiviral özelliklerini değerlendirmektir. Burada, doğal klinoptilolitin tribomekanik mikronizasyonu ile ince bir mikronize zeolit ​​(MZ) tozu elde edilmiştir. Farklı viral süspansiyonlar MZ ile 0.5 ila 50 mg / ml arasındaki konsantrasyonlarda muamele edildi. Viral proliferasyon, optik mikroskop ile sitopatik etkinin (CPE) yüzdesi olarak değerlendirildi. Antiviral analizde insan adenovirüs 5, herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV 1) ve insan enterovirüsleri (coxsackievirus B5 ve echovirus 7) kullanıldı. 0.5 ve 5mg / ml MZ konsantrasyonları çok düşük bir antiviral etki başlattı veya antiviral hiç gözlenmedi, 12, 25 ve 50mg / ml MZ konsantrasyonları viral proliferasyon üzerine önemli bir inhibitör etki gösterdi. MZ, HSV 1'in viral çoğalmasını inhibe etti, coxsackievirus B5 ve echovirus 7, adenovirüs 5'ten daha verimli bir şekilde. MZ'nin antiviral etkisi spesifik görünmemektedir ve viral partiküllerin MZ agregatlarının gözeneklerine klinoptilolitin iyon değişim özelliklerinden daha fazla dahil edilmesine dayanmaktadır. Ön sonuçlarımız, MZ'nin ya yerel olarak (deri) herpesvirüs enfeksiyonlarına karşı ya da adenovirüs ya da enterovirüs enfeksiyonları durumunda oral olarak terapötik olarak uygulanması olasılığını göstermektedir. Ayrıca MZ, farklı virüslerden içme suyunun arıtılmasında da kullanılabilir. Ön sonuçlarımız, MZ'nin ya yerel olarak (deri) herpesvirüs enfeksiyonlarına karşı ya da adenovirüs ya da enterovirüs enfeksiyonları durumunda oral olarak terapötik olarak uygulanması olasılığını göstermektedir. Ayrıca MZ, farklı virüslerden içme suyunun arıtılmasında da kullanılabilir. Ön sonuçlarımız, MZ'nin ya yerel olarak (deri) herpesvirüs enfeksiyonlarına karşı ya da adenovirüs ya da enterovirüs enfeksiyonları durumunda oral olarak terapötik olarak uygulanması olasılığını göstermektedir. Ayrıca MZ, farklı virüslerden içme suyunun arıtılmasında da kullanılabilir.

Süha Sönmez'e Sorun

Etiketler